Waarom deze enquêtes?

Het klinkt vast herkenbaar: bloem, pasta of gist zijn moeilijker te vinden dan vroeger en op sociale media kan je niet om de foto’s van zelfgebakken broden of koekjes heen. Het lijkt wel of er op een hele andere manier met maaltijden wordt omgegaan dan voor de opkomst van het coronavirus. Dat is ons als onderzoekers ook niet ontgaan.   

Daarom lanceerde FOOMS (Food, Media & Society) van UAntwerpen, in samenwerking met UGent en KU Leuven, de eerste #CoronaCookingSurvey, een grootschalige bevraging naar de impact van COVID-19 op hoe mensen met voeding en voedingsgerelateerde media omgaan. Op deze manier kunnen verschuivingen in kaart gebracht worden op vlak van koop-, kook- en eetgewoontes sinds de coronamaatregelen.

Na het groot succes van deze eerste survey, met meer dan 5.000 respondenten en waarvan meer dan 4.500 Nederlandstalige Belgen, besloten we hierop in te spelen en kortere, meer diepgaande enquêtes te organiseren met telkens een ander relevant voedingsthema binnen de huidige COVID-19 pandemie.

De verschillende enquêtes maken deel uit van lopende onderzoeksprojecten gefinancierd door VLAIO (InFlOOD) en FWO (From Food Media to Food Literacy). 

Hoe voeren we dit onderzoek uit?

*Enkel in het Engels beschikbaar

Wat hopen we te bereiken?

 We bevinden ons in omstandigheden zonder precedent, waarbij het niet geweten is wat de gevolgen zullen zijn op korte maar ook op lange termijn. De bevindingen uit dit project zullen zeer nuttig zijn om te zien hoe we ons gedrag aanpassen rond één van onze basisbehoeften – voeding – gedurende wijdverspreide moderne crisissen. 

Daarnaast willen we met deze studies ook leren hoe er beter over voeding gecommuniceerd kan worden en hoe we betrokken stakeholders kunnen bijstaan in het aanpassen van hun strategieën.

Meer dan ooit zijn we ook op zoek naar informatie waar we op kunnen rekenen. Op dat vlak kunnen onze resultaten ook aantonen welke voedingsgerelateerde informatie het belangrijkst is voor ons in situaties als deze en op welke (soort) bronnen we het meeste beroep doen. Daarbij hopen we te voorkomen dat voedingsinformatie polariseert of dat de informatiebalans doorslaat, een belangrijk gegeven bij onze zoektocht naar betrouwbare informatie. 

Internationale samenwerking

In de hoop dat onderzoekers uit andere landen onze interesse voor veranderde voedingsgewoontes door het coronavirus zouden delen, stuurden we een oproep uit om internationaal deze tendensen in kaart te brengen. Deze oproep werd door buitenlandse collega’s zeer goed onthaald, en we tellen momenteel meer dan 30 landen verspreid over verschillende continenten die ons bijstaan in het verzamelen van data. 

Resultaten voor dit luik van het onderzoek zijn nog niet beschikbaar, aangezien de enquêtes in andere landen net zijn opgestart of nog worden opgestart.